• ANA SAYFA
  • Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Önceliğimizdir

Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Önceliğimizdir

Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Önceliğimizdir

Eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık, Financial Chain Corporation için temel faktörler ve çalışanlarımızı sirketimizin ana sermayesi olarak gördüğümüz için stratejimizin önceliğidir. Mutlu bir personel, FCHAIN’in başarısı ve gelişimi için kilit bir faktördür.

Financial Chain Corporation, herkes için bireysel ihtiyaçlarına göre adil fırsatlar sağlar. Eşitlik, gelecek beklentilerinde adalet ve eşitliktir. Şirket, çalışanlarının etnik kökenini, ırkını, cinsiyetini, engelliliğini ve diğer özel ihtiyaçlarını tanımlamaya ve dikkate almaya çalışarak, tüm çalışanların aynı fırsatlara ve muameleye sahip olmasına izin verir.

Yukarıda belirtilen tüm ihtiyaçları göz önünde bulundurarak farklı ırk ve cinsiyet gruplarından kişileri işe alıyor ve herkese aynı şansı veriyoruz.

Financial Chain Corporation her yaştan, ırktan, cinsel yönelimden, ırktan, cinsiyetten, fiziksel görünümden ve dinden insanı istihdam eden bir şirket olup, çalışanlarımızın bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini farklılıklarından bağımsız olarak değerlendirmektedir. Şirketimizde herkesin kişiliğine saygı gösteririz, organizasyonumuzda da herkes birbirine saygı duyar. Çalışanımızın ırk, din, cinsiyet, yaş vb. farklılıkları nedeniyle yargılandığı tek bir vaka olmamıştır. Yeni bir çalışan, kurumumuzun renkli zincirine bağlı benzersiz ve farklı bir halkadır.

İş ilanları yayınlayan FCHAIN, adayların farklı olmasını istiyor çünkü farklılık, ihtiyacımız olanı seçmemize yardımcı oluyor. Dolayısıyla çeşitlilik, bir seçime yol açar ve en iyisini seçmeyi mümkün kılar.

Şirketimiz, yeni ve farklı fikirler, olasılıklar, çözümler ve sonuçlar getirmek için çeşitliliği göz önünde bulundurur, çünkü birçok düşünce ve fikir, gerekli olanı seçebileceğimiz başka çözümlere yol açar. Farklı ırk, cinsiyet, yaş, fiziksel görünüm ve dinden çalışanların sinerjisi çalışma ortamını zenginleştirerek yeniliklere ve yeni olasılıklara yol açtığı için FCHAIN ​​insan çeşitliliğini destekler.

Tüm çalışanların kendilerini personele dahil ve ayrılmaz hissetmeleri için samimi bir atmosfer yarattık. Çalışanlarımız, hepimiz ortak hedefler için çabaladığımız için birbirimize destek oluyoruz. Kültürel, dinsel, ırksal, yaş ve diğer farklılıkları ne olursa olsun eşit olarak kabul edileceğinden emin olarak ve çeşitlilik nedeniyle yargılanmayacağını bilerek Şirketimizde çalışmaya başlayan herkes FCHAIN ​​ailesinin bir üyesi olur. Tüm çalışanlar için çeşitli ama kapsayıcı bir çalışma ortamı yarattık ve onlara Şirketimizde büyümeleri ve öğrenmeleri için becerilerini, yeteneklerini ve bilgilerini göstermeleri için aynı fırsatları sağladık.

Financial Chain Corporation, çalışanlarına yüksek değer veren, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlüğün olmadığı bir çalışma ortamı oluşturmuştur. Çalışan memnuniyetini sağlayarak, verimliliği garanti ediyor, çalışanlarımızın etkin performans ve Şirket’e katkı için çaba göstermelerini sağlıyoruz.

Eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık, Şirketimizin yıllardır kanıtlanmış strateji ve politikalarıdır. Bu faktörler imkansızı mümkün kılmakta ve Şirketimizi geliştirmektedir.

Danışma

Bize yazın veya en yakın ofisi bulun – sizinle iletişime geçeceğiz!