• ANA SAYFA
 • Türkiye'de sözleşmelerin hazırlanması ve gözden geçirilmesi

Türkiye'de sözleşmelerin hazırlanması ve gözden geçirilmesi

Türkiye’de sözleşmelerin yürütülmesi ve düzenlenmesi

Sözleşme – taraflar arasında imzalanan temel belgelerden biridir. Onun şartlarında, işin yüksek kalitede yapılması veya hizmetlerin tek bir kişi tarafından sağlanması ve sözleşmenin diğer tarafı tarafından hizmetler ve iş için zamanında ödeme yazılı. Bu yükümlülükler satıcı ile alıcı, borç veren ile borç alan ve diğer kişiler arasında olabilir.

Her insan, çeşitli inceliklerle birlikte yetkin bir şekilde sözleşmeler hazırlama fırsatına sahip değildir. Sözleşme oluşumu için sözleşme hukukunun tüm inceliklerini bilen profesyonellere başvurmak gerekir. Şirketimiz Türkiye’de sözleşmelerin yürütülmesini ve düzenlenmesini sağlayacaktır, ve ayrıca diğer yüksek kaliteli hukuki hizmetlerde sağlayacaktır.

Sözleşme oluşumu: Ana Özellikler

Düzgün hazırlanmış bir sözleşme, bir girişimci için başarıya giden yoldur. Bununla birlikte, sözleşme oluşumu, uzmanlarımızın gayet iyi bildiği birkaç nüansı sağlar. Bir anlaşma yapılmadan önce şekli tartışılır:

 • yazılı belge;
 • sözlü anlaşma;
 • sözleşmelerin noter onayı;
 • zorunlu devlet kayıtlı sözleşme.

Bu hususlar şirketimizin avukatları tarafından açıkça gözetilmektedir, çünkü hata olması durumunda Türk kanunlarına göre sözleşmenin feshi takip edilecektir. Taraflar arasında yetkili bir anlaşma oluştururken, aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

 1. Sivil ve hukuki özellikler. Bunlar, tarafların konusunu, şartlarını, koşullarını veya sorumluluklarını içerir.
 2. Muhasebe ve vergi bileşeni. Vergiler, vergilendirilen kazançlar, KDV ve diğer hususlar belirlenir.
 3. Giderler. Buna lojistik, malzeme ve diğer ek finansman makaleleri dahildir.

Sözleşmelerdeki hatalar genellikle girişimcilerin yasal cehaletinden kaynaklanmaktadır. Sorun yaşamamak için avukatlarımızla iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Sözleşme feshinin özellikleri

Türkiye’de ticari yapılar arasındaki bir anlaşma, ülkenin yükümlülükler mevzuatına uygun olmayan bir şekilde akdedilmişse geçersiz sayılır. Ancak, sözleşmenin feshi aşağıdaki sebepleri sağlar:

 1. Tarafların anlaşması. Her iki işletme de işbirliğini sona erdirmek için karşılıklı bir anlaşmaya vardı.
 2. Mahkeme kararı ile. Eğer sebepler varsa, bunlardan biri taraflardan birinin sözleşmeyi uygunsuz şekilde yerine getirmesidir.
 3. Tek taraflı reddetme. Bu kural Türk Borçlar Kanunu’na tabidir.

Avukatlarımız, sözleşmenin feshedilmesi gerektiğinde her türlü danışmanlığı yapacaklar ve hatta taraflardan birinin ortaklar tarafından uygunsuz şekilde sözleşmelerin yerine getirildiğini fark etmesi durumunda resmi sözleşmeleri denetleyecektir.

Sözleşme oluşumu: Profesyonel yardım

Şirketimiz çok çeşitli hukuki hizmetler sunmaktadır. Özellikle, sivil ve hukuki sözleşmelerinin imzalanmasında yardım. Uzmanlarımız zengin bir bilgi birikimine sahiptir. Avukatlarımız aşağıdaki sözleşmelerin sonuçlandırılmasına yardımcı olacaktır:

 • taşınır ve taşınmaz mallar için satış sözleşmeleri;
 • takas veya hediye sözleşmeleri;
 • iş, kiralama ve hizmet sağlama sözleşmeleri;
 • çalışma ilişkilerinin ortaya çıkışına ilişkin sözleşmeler;
 • evlilik sözleşmeleri;
 • kredi sözleşmeleri;
 • depolama ve nakliye sözleşmeleri;
 • yatırım sözleşmeleri;
 • diğer ticari anlaşmalar.

Tüm böyle sözleşmeler ve beraberindeki belgeler, uzmanlarımız tarafından müvekkilin çıkarları dikkate alınarak ve Türk hukuk sisteminin normlarına uygun olarak düzenlenir.

Anlaşma, tüm detayların ön görüşmesinden ve tüm belgelerin ve gerekli verilerin sağlanmasından sonra şahsen yapılabilir veya posta ile alınabilir. Ayrıca, uzmanlar tüm belgeleri hazırlayacak ve devlet kaydı ile sözleşme için hukuki destek sağlayacaktır.

Danışmanlık şirketimizin ek hizmetleri arasında, resmi sözleşmelerin denetlenmesi, sözleşmelerin Türkiye’de noter onayı, Türkiye’deki sözleşmelerle ilgili Sıkca Sorulan Soruların yanıtlanması yer almaktadır. Bundan başka, şirket, eğer uygunsuz şekilde sözleşmelerin yerine getirildiği tespit edilirse, mahkemede temsil hizmeti vermektedir. Bu tür sorunları çözmenize her zaman yardımcı olacağız.

Danışma

Bize yazın veya en yakın ofisi bulun – sizinle iletişime geçeceğiz!