• ANA SAYFA
 • Türkiye'de UFRS kapsamında finansal raporlama

Türkiye'de UFRS kapsamında finansal raporlama

Türkiye’deki uluslararası finansal raporlama standartları: Temel Özellikler

Ülkedeki tüm finansal kayıtlar ve muhasebe Yeni Ticaret Kanunu’na tabidir. Bu belgeye göre, ticari yapıların tüm finansal belgeleri, Uluslararası UFRS’yi tamamen tekrar eden Türk finansal raporlama standartlarına dayanmalıdır.

Şirketimizin uzmanları, Türk kanunları tarafından oluşturulan finansal raporlama standartlarını dikkate alarak muhasebe ve finansal danışmanlık hizmetleri vermektedir. Muhasebeyi profesyonellere emanet eden bir iş adamı başarıya giden ilk adımı atıyor. Müşteriler bize başvurarak, UFRS Türkiye üzerinde çalışan uzmanlardan nitelikli destek alıyor.

Uluslararası UFRS’ye göre muhasebe raporlama kuralları

Yukarıda belirtildiği gibi, Türkiye’de uluslararası gereklilikleri karşılayan belirli finansal raporlama standartları vardır. Onlara göre, finansal tablolar aşağıdakiler içermelidir:

 • yöneticilerin raporları;
 • denge;
 • gelir ve zarar raporları;
 • para hareketi hakkında raporlar;
 • kayıtlı sermayedeki değişiklikleri raporlar;
 • ek bilgi.

Muhasebe kayıtları Türkçe tutulmalıdır, ve bu da UFRS Türkiye gerekliliklerine uygundur. Ayrıca, ödeme aracı olarak Türk Lirası kullanılması da şartlar arasında yer almakta olup, kayıtlar yabancı para cinsinden tutulabilir, ancak sadece ulusal para birimindeki karşılığı belirtilmek suretiyle.

Türkiye’de uluslararası finansal raporlama standartları mevzuat düzeyinde yer aldığından, danışmanlık ve diğer hizmetler sunan şirketimiz, Uluslararası UFRS ile tam uyum içinde çalışmaktadır. Bizimle iletişime geçerek, girişimci, iyi yazılmış Ankara’da uluslararası finansal raporlamaya mümkün olan en kısa sürede sahip olacağından emin olabilir.

UFRS Türkiye’nin avantajları nelerdir?

Uluslararası UFRS işlemlerin şeffaflığını sağlayan, uluslararası kabul görmüş tavsiyelerdir. Bu tür standartların yardımıyla, iş adamlarına tek tip ilke ve yöntemler rehberlik eder. Bu yüzden, UFRS Türkiye’yi takip etmek aşağıdaki avantajlarını sağlayacaktır:

 1. Dünya borsalarına girme fırsatı. Bu, yabancı bankalardan kendi işinin gelişimini teşvik etmekten daha ucuz kredi almayı mümkün kılacaktır.
 2. Rapor hazırlama harcamalarının düşürülmesi. Bu, farklı ülkelerden uzmanların konsolide raporlarını derlemeyi mümkün kılar.
 3. Şirketin mali durumu hakkındaki bilgilerin güvenilirliği. Bu an, işletme sahipleri, potansiyel yatırımcılar, alacaklılar, kontrol eden yapılar tarafından çok takdir edilmektedir.
 4. Raporlamadaki veriler ile gerçek olaylar arasındaki bağlantıları daha kolay takip edebilen yöneticilerin işini kolaylaştırın. Uzmanlar, bu tür bilgilere dayanarak, gelecekte şirketin gelişimini etkili bir şekilde etkileyecek bir karar verebilir

Türkiye’de uluslararası finansal raporlama standartları uzmanlarımızın hizmet sunumunda muhasebe ve raporlama deneyimlerini özetlemelerine izin veriyor. Uluslararası UFRS’ye sıkı şekilde uyulması– şirketimizin başarısının anahtarıdır.

Uluslararası UFRS’ye göre muhasebe raporlama gereklilikleri

Mevzuat ve Türkiye’deki uluslararası finansal raporlama standartları belirli kurallar getirmektedir. Mali raporlar hazırlarken şirketimiz aşağıdakileri yapıyor: 

 1. Çalışmalarında bir rapor planı kullanır. Bu hüküm Türk vergi kanununda yer almaktadır.
 2. Vergi servisine sunulmak üzere yasal belgeleri belirtilen biçimde hazırlar. Uzmanlar bunu kesinlikle yasa normlarına ve Uluslararası UFRS’a uygun olarak yapar.
 3. Yan kuruluşun her türlü faaliyetine belge desteği sağlar. Ekli belgeler faturaları, makbuzları, ödeme emirlerini ve diğer işlemleri içerir.

Finansal raporlama – herhangi bir Türk işletmesi için önemli bir iş akışı aracıdır. Finansal raporlama standartlarını iyi bilen deneyimli profesyonellere irtibata geçerek şirketin çökmesini önleyebilirsiniz. Önemli kayıplarla dolu olan, Uluslararası UFRS’i anlayan bir muhasebecinin yokluğudur.

Danışma

Bize yazın veya en yakın ofisi bulun – sizinle iletişime geçeceğiz!