• ANA SAYFA
 • Türkiye'deki işletmelerin tasfiyesi

Türkiye'deki işletmelerin tasfiyesi

Türkiye’de şirket tasfiyesi

Işletme sahipleri genellikle Türkiye’de şirket tasfiyesine ihtiyaç duyar. Ancak, bir şirketi hızlı ve verimli bir şekilde kapatmak her zaman mümkün olmaktan uzaktır. Böylesine zor bir görev, mal sahibinin derin hukuk bilgisine sahip olmasını ve ayrıca uzun bürokratik prosedürlere hazır olmasını gerektirir.

Şirket tasfiyesinin başarılı olması ve sizin için anlaşılmaz olması için profesyonellerle iletişime geçmelisiniz. Şirketimiz, Türk hukukunun mevcut normlarına uygun olarak bir tüzel kişiliğin kapatılması konusunda kalifiye uzmanların yardımını sunmaktadır.

Tüzel kişiliğin tasfiyesi

Bir tüzel kişinin faaliyetinin sona ermesi, yasal kayıt gerektiren bir süreçtir. Aynı zamanda, sadece iflasın veya kuruluşun varlığının sona ermesinin bildirilmesi yeterli değildir. Tasfiye olgusunun ilgili tüm devlet organlarında usulüne uygun olarak kaydedilmesi gereklidir. Türkiye’de şirket tasfiye hizmeti – bu, işletmelerin faaliyetlerini sona erdirmede nitelikli yardımdır. Tam paket aşağıdakileri içerir:

 • tasfiye başvurusunun doğru ve hukuki olarak yetkin şekilde yapılması;
 • varsa alacaklılarla çalışmak;
 • tasfiye memurunun ilgili yükümlülükleri vb. üstlendiğini teyit eden belgelerin noter onayı.

Müvekkillerimize profesyonel hukuki destek sağlamak için Türkiye’deki şirketlerin tasfiyesi ile ilgili tüm temel prosedürleri yerine getirmeye hazırız.

Tasfiye hizmetleri

Bir şirketin tasfiyesi, karar verirken dengeli bir yaklaşım gerektirir. Böyle bir görevi çözmek için yönetimi, tüm hukuki, mali ve organizasyonel konuları incelemeli ve ayrıca belirli son tarihler belirlemelidir.  

Türkiye’de şirket tasfiyesi hizmetini yürüten uzmanlar, aşağıdakileri kendi üzerine götürecek:

 • tasfiye süreçlerinin günlük tam kontrolü;
 • mevzuattaki değişikliklerin incelenmesi;
 • şirketin kendi paraların uygulanmasında yardım;
 • sorunlu konuların ve davanın çözümü.

Böyle bir, işletme çözümü yardımıyla en zor sorunları hızla çözeceksiniz.

Gönüllü tasfiye hizmetleri

Gönüllü şirket tasfiyesi– şirketimizin uzmanlarına başvurdukları oldukça yaygın bir hizmet. Çözülmesi gereken sorunlar listesine aşağıdakiler dahildir:

 • düzenlenmiş şirketin gönüllü şekilde faaliyetlerinin sonlandırılması – yatırım fonları, finansal kuruluşlar, vb.;
 • düzenlemeye tabi olmayan şirketlerin gönüllü tasfiyesinde yardım;
 • iflasla ilgili mahkeme kararlarına göre zorunlu tasfiyede yardım.

Eğer, bir holding yapısına veya anonim şirkete sahip olmanız gerekmiyorsa, hızlı bir şirket tasfiyesi sizin için en iyi seçenek olacaktır.

Şirket tasfiyesi

Uzmanlarımız tarafından yönetilen şirketin aşamalı tasfiyesi, Türk yasalarının gerekliliklerine tam olarak uygun olarak gerçekleştirilir. Doğru bir şirket tasfiyesi ile, kuruluşun faaliyetlerinin özellikleri, finansal kurumlara olan varlıkları ve yükümlülükleri mutlaka dikkate alınır.

İşletmenin tasfiyesi

Herhangi bir şirket tasfiyesi ile onun tarafından başlatılan tüm işletme süreçleri askıya alınır. Bir tüzel kişiliğin varlığının sona ermesi, tasfiye durumuna bağlı olarak diğer bireylere veya tüzel kişilere olan yükümlülüklerinin tamamen geri ödenmesi veya askıya alınması anlamına gelir.

Tasfiye için Hazırlık Adımları

Tasfiye hizmetlerimiz kişiselleştirilmiş bir yaklaşım sunar. Ancak, bu tür çalışmalar her zaman aşağıdaki ön adımları içerir.: 

 1. Özel bir komisyonun oluşturulması ve onaylanması.
 2. Şirketin feshine ilişkin kararın kaydı.
 3. Kontrol makamlarına örgütün varlığının sona ermesi hakkında mesajlar göndermek.

Ayrıca, tasfiye hizmetlerine tasfiye bilançosu düzenlenmesi, iş ilişkilerinin kapatılması ve şirket mallarının satışı da dahildir. 

Şirketin tasfiye durumu

Varlıkların satışı, şirketin tasfiye sürecinin başladığını gösterir. Kuruluşun tüm mal varlığı satıldıktan sonra tasfiye sürecine girecektir. Böyle bir durum, tamamen tasfiyesinden, yani varlığının sona ermesinden önce gelecektir. 

Danışma

Bize yazın veya en yakın ofisi bulun – sizinle iletişime geçeceğiz!